Άρθρα με ετικέτα ‘Ασφάλιση σκαφών’

Ασφάλιση σκαφών

Ασφάλιση σκαφών Tα φθηνότερα ασφάλιστρα για την ασφάλιση του σκάφους σας. ΚΑΛΥΨΕΙΣ Αστική ευθύνη για θανάτους και σωματικές βλάβες επιβαινόντων και τρίτων από πρόσκρουση, σύγκρουση, ναυάγιο ή οποιαδήποτε άλλη αιτία στο ποσό των 50.000€ ανά επιβάτη, ενώ το συνολικό ποσό της ασφάλισης δεν μπορεί να είναι κατώτερο 500.000€ ανά  συμβάν.…
Περισσότερα