ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ

Το μοναδικό πρόγραμμα παροχής υπηρεσιών ψυχολόγου

Η Focus Lab ιδρύθηκε με σκοπό την παροχή ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των ιδιαίτερων αναγκών του παιδιού, του εφήβου και του ενήλικα.
Ήδη σήμερα και σε συνεργασία με το Πρακτορείο Ασφαλειών Παπανάγνος & Συνεργάτες στο πλαίσιο αυτών των υπηρεσιών, αναγνωρίζοντας τις εξαιρετικές και ενίοτε ιδιαίτερα δυσχερείς συνθήκες για την ψυχική υγεία που βιώνουμε, προσφέρουμε ειδικές συμφωνίες για την κάλυψη των σχετικών αναγκών. Επιπροσθέτως, προσφέρουμε κάλυψη σε οποιαδήποτε πρόγραμμα ασφάλεια υγείας απλοποιώντας και διευκολύνοντας την επικοινωνία με εξειδικευμένους ψυχολόγους. 

Τι προσφέρουμε:

Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε περιλαμβάνουν 

➢ Ατομικές ψυχοθεραπευτικές υπηρεσίες 

➢ Ομαδικές ψυχοθεραπευτικές υπηρεσίες 

➢ Συμβουλευτικές γονέων
➢ Συμβουλευτικές οικογενειών 

➢ Συμβουλευτικές μαθητών & φοιτητών
➢ Συμβουλευτική ασθενών & συνοδών αυτών 

➢ Ενίσχυση απόδοσης των εξετάσεων
➢ Διαχείριση άγχους 

Τι περιλαμβάνει:

Η κάλυψη περιλαμβάνει έξι (6) συνεδρίες που θα μπορούν να πραγματοποιηθούν εντός ενός έτους από της αρχική εξαγορά του προγράμματος. 

Σε ποιους απευθύνεται:

Απευθύνεται ατομικά ή/και ομαδικά 

➢ Σε οικογένειες
➢ Σε σχολεία
➢ Σε φροντιστήρια
➢ Σε ιατρικά κέντρα & κλινικές 

➢ Σε επιχειρήσεις 

Πώς προσφέρεται:

Προσφέρεται 

➢ Εξ ́ αποστάσεως
➢ Δια ζώσης
➢ Από Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 έως 14:00 

➢ Διάρκεια συνεδρίας 45 λεπτών 

Χρέωση:

Η χρέωση του προγράμματος έχει ως εξής 

Ανά εξάμηνο – περιλαμβάνει τρείς (3) συνεδρίες με κόστος 108 €

Ανά έτος – περιλαμβάνει έξι (6) συνεδρίες με κόστος 216 €

Για την έναρξη των ως άνω καλύψεων θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί η ολική εξόφληση αυτών. 

Πλεονεκτήματα:

Επιλέγοντας το παρόν πρόγραμμα έχετε τα εξής πλεονεκτήματα 

➢ Η κάλυψη δεν αφορά ημερολογιακό έτος.

➢ Δεν υπάρχει περιορισμός στην λήξη της κάλυψης.

➢ Οι συνεδρίες μπορούν να μεταβιβαστούν σε οποιοδήποτε μέλος της ίδιας οικογένειας.

➢ Κερδίζετε έκπτωση 10% σε περίπτωση αγοράς νέου προγράμματος εντός τους ίδιου
ημερολογιακού έτους.

➢ Οι συνεδρίες μπορούν να πραγματοποιηθούν και εξ αποστάσεως μέσω ηλεκτρονικού
υπολογιστή. 

Αίτηση