Ασφάλιση σκαφών

Ασφάλιση σκαφών

  • Χωρίς ετικέτες

Ασφάλιση σκαφών

Tα φθηνότερα ασφάλιστρα για την ασφάλιση του σκάφους σας.

ΚΑΛΥΨΕΙΣ

  • Αστική ευθύνη για θανάτους και σωματικές βλάβες επιβαινόντων και τρίτων από πρόσκρουση, σύγκρουση, ναυάγιο ή οποιαδήποτε άλλη αιτία στο ποσό των 50.000€ ανά επιβάτη, ενώ το συνολικό ποσό της ασφάλισης δεν μπορεί να είναι κατώτερο 500.000€ ανά  συμβάν.
  • Αστική ευθύνη για υλικές ζημιές επιβαινόντων και τρίτων από πρόσκρουση, σύγκρουση, ναυάγιο ή οποιαδήποτε άλλη αιτία στο ποσό των 150.000€.
  • Αστική ευθύνη για πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης στο ποσό των 150.000€.

Οι παραπάνω καλύψεις είναι τα ελάχιστα υποχρεωτικά όρια ασφάλισης για την αστική ευθύνη έναντι τρίτων, σύμφωνα με τον Ν.4256/14 που ισχύει από 14/04/2014.

Για επιπλέον καλύψεις παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο 2108974944 – 5  ή στο info@papanagnos.gr.

Για την έκδοση του συμβολαίου απαιτείται να μας σταλούν με fax ή email η άδεια του σκάφους και το δίπλωμα του ασφαλισμένου.

Ρωτήστε μας επίσης για την πιο φθηνή  τρίμηνη ή εξάμηνη ασφάλεια σκάφους.