Ασφάλιση σκαφών

Ασφάλιση σκαφών

Ασφάλιση σκαφών

Tα φθηνότερα ασφάλιστρα για την ασφάλιση του σκάφους σας.

ΚΑΛΥΨΕΙΣ

  • Αστική ευθύνη για θανάτους και σωματικές βλάβες επιβαινόντων και τρίτων από πρόσκρουση, σύγκρουση, ναυάγιο ή οποιαδήποτε άλλη αιτία στο ποσό των 50.000€ ανά επιβάτη, ενώ το συνολικό ποσό της ασφάλισης δεν μπορεί να είναι κατώτερο 500.000€ ανά  συμβάν.
  • Αστική ευθύνη για υλικές ζημιές επιβαινόντων και τρίτων από πρόσκρουση, σύγκρουση, ναυάγιο ή οποιαδήποτε άλλη αιτία στο ποσό των 150.000€.
  • Αστική ευθύνη για πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης στο ποσό των 150.000€.

Οι παραπάνω καλύψεις είναι τα ελάχιστα υποχρεωτικά όρια ασφάλισης για την αστική ευθύνη έναντι τρίτων, σύμφωνα με τον Ν.4256/14 που ισχύει από 14/04/2014.

Για επιπλέον καλύψεις παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο 2108974944 – 5  ή στο info@papanagnos.gr.

Για την έκδοση του συμβολαίου απαιτείται να μας σταλούν με email η άδεια του σκάφους και το δίπλωμα του ασφαλισμένου.

Νέο πλαίσιο υποχρεωτικής Ασφάλισης Σκαφών Αναψυχής & Τουριστικών Ημερόπλοιων

Α1. Πλοία Αναψυχής (ολικής χωρητικότητας μικρότερης των 300gt)

  • –  Αστική ευθύνη για θάνατο ή σωματικές βλάβες επιβαινόντων και τρίτων, 150.000 ευρώ, ανά πρόσωπο και 700.000 ευρώ, ανά συμβάν.
  • –  Αστική ευθύνη για υλικές ζημιές επιβαινόντων και τρίτων, 150.000 ευρώ, ανά συμβάν.
  • –  Αστική ευθύνη για πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης, 150.000 ευρώ, ανά συμβάν.

Α2. Πλοία Αναψυχής (ολικής χωρητικότητας ίσης ή μεγαλύτερης των 300gt)

– Υποχρεωτική ασφάλιση σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 6/20212 περί «Ενσωμάτωσης της Οδηγίας 2009/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ασφάλιση πλοιοκτητών για ναυτικές απαιτήσεις»

Β1. Τουριστικά Ημερόπλοια (ολικής χωρητικότητας μικρότερης των 300gt)

  • –  Αστική ευθύνη για θάνατο ή σωματικές βλάβες επιβαινόντων και τρίτων, 150.000 ευρώ, ανά πρόσωπο και 1.500.000 ευρώ, ανά συμβάν.
  • –  Αστική ευθύνη για υλικές ζημιές επιβαινόντων και τρίτων, 150.000 ευρώ, ανά συμβάν.
  • –  Αστική ευθύνη για πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης, 150.000 ευρώ, ανά συμβάν.

Β2. Τουριστικά Ημερόπλοια (ολικής χωρητικότητας ίσης ή μεγαλύτερης των 300gt

-Υποχρεωτική ασφάλιση σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 6/20212 περί «Ενσωμάτωσης της Οδηγίας 2009/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ασφάλιση πλοιοκτητών για ναυτικές απαιτήσεις).