Ασφάλιση ποδηλάτου

Ασφάλιση ποδηλάτων

Το μοναδικό συμβόλαιο για την πλήρη ασφάλεια ποδηλάτου από 50€ τον χρόνο.

 

ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΛΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΙΔΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ
Αξία ποδηλάτου από 150€ έως 400€ 50 € 10 % 30 €
Αξία ποδηλάτου από 401€ έως 800€ 70 € 10 % 60 €
Αξία ποδηλάτου από 801€ έως 1500€ 90 € 10 % 150 €
Αξία ποδηλάτου από 1501€ έως 3000€ 140 € 10 % 250€

 

Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα

 • Κάλυψη κλοπής ποδηλάτου
 • Ίδιες ζημιές
 • Οδική βοήθεια
 • Προσωπικό ατύχημα με καινοτόμες καλύψεις

Τα τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότερος κόσμος επιλέγει το ποδήλατο για τις καθημερινές του μετακινήσεις. Αποτελεί μια πιο ευέλικτη, οικονομική αλλά και οικολογική εναλλακτική λύση, καθώς και μέσο άθλησης και αναψυχής. Ωστόσο, τα αυξανόμενα κρούσματα κλοπών αλλά και ο κίνδυνος των απρόβλεπτων ατυχημάτων είναι δυνατό να στερήσουν σε κάθε ποδηλάτη την χαρά για άσκηση και την άνεση στην μετακίνηση.

Η AIG με το ΠΟΔΗΛΑΤώ, το πρωτοποριακό πρόγραμμα ασφάλισης ποδηλάτου, επιτρέπει στους ασφαλισμένους να συνεχίζουν να απολαμβάνουν κάθε τους εξόρμηση με ένα ελκυστικό πακέτο καλύψεων. Το ΠΟΔΗΛΑΤώ προστατεύει τόσο τον ποδηλάτη όσο και το ίδιο το ποδήλατο από μία σειρά καθημερινών κινδύνων.

 

Κλοπή του ποδηλάτου

Αποζημιώνουμε την ολική κλοπή του ποδηλάτου από το σπίτι, το αυτοκίνητο, την αποθήκη ή το γκαράζ. Προϋπόθεση είναι να ήταν κλειδωμένος ο χώρος (ή το αυτοκίνητο) στο οποίο φυλασσόταν το ποδήλατο, να υπάρχουν ίχνη διάρρηξης και να έχει γίνει αναφορά του συμβάντος στην αστυνομία.

Ίδιες ζημίες του ποδηλάτου

Καλύπτουμε κάθε τύπου ζημιά που θα υποστεί το ποδήλατό κατά τη χρήση ή τη μεταφορά του και επηρεάζει τη λειτουργία του.

 

Οδική βοήθεια

Πανελλαδική & 24ωρη κάλυψη σε περίπτωση βλάβης ή ατυχήματος, η οποία εξασφαλίζει τη μεταφορά του ποδηλάτου σε κάποιο συνεργείο ή στο σημείο εκκίνησης, π.χ. το σπίτι του ασφαλισμένου

Αστική ευθύνη

Καλύπτονται οι σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές τρίτων που προκαλούνται κατά τη διάρκεια της ποδηλασίας, μέχρι και το ποσό των €50,000

 

Κάλυψη προσωπικού ατυχήματος

Σε περίπτωση ατυχήματος του ποδηλάτη που θα προκληθεί κατά την οδήγηση του ασφαλισμένου ποδηλάτου, αποζημιώνουμε για:

 • Ιατροφαρμακευτικές δαπάνες έως €1.000 (Απαλλαγή €50 για κάθε ζημία)
 • Οπτική Βλάβη μέχρι €500 (Καλύπτουμε τα έξοδα αντικατάστασης, επισκευής ή αγοράς γυαλιών ή φακών επαφής)
 • Οδοντική βλάβη μέχρι €500 (Καλύπτουμε τα έξοδα αποκατάστασης στην οδοντοστοιχία του ποδηλάτη)
 • Επίδομα χρήσης κράνους €2.000 (Αποζημιώνουμε επιπλέον ποσό σε περίπτωση θανάτου ή μόνιμης ολικής ανικανότητας, εφόσον ο ποδηλάτης φορούσε κατά τη διάρκεια του ατυχήματος, σωστά δεμένο, προστατευτικό κράνος ποδηλάτου, το οποίο πρέπει να πιστοποιείται από την αστυνομία)
 • Απώλεια ζωής από ατύχημα : €10.000
 • Μόνιμη ολική ανικανότητα από ατύχημα: €10.000

Σημαντικές Εξαιρέσεις

• Η κλοπή μερών ή εξοπλισμού του ποδηλάτου(πχ. σέλα, τιμόνι, τροχοί)

• Η κλοπή συνεπεία εγκατάλειψης του ποδηλάτου

•Η κλοπή του ποδηλάτου από μη δηλωμένο – κλειστό χώρο που απαιτείται διάρρηξη

• Η χρήση του ποδήλατου για εμπορικούς σκοπούς, όπως π.χ η μεταφορά δεμάτων

• Ζημιές αισθητικού χαρακτήρα που δεν επηρεάζουν την λειτουργία του ποδηλάτου, όπως γρατζουνιές, αλλοίωση χρώματος κ.λ.π

• Ίδιες ζημιές που έχουν προκύψει επειδή ο ασφαλισμένος δεν έχει ακολουθήσει τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή, από κατασκευαστικό λάθος ή ελάττωμα

• Συμμετοχή σε αγώνες ή επιδείξεις, δοκιμές κλπ. (ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Καλύπτονται συμμετοχές σε μη-αγωνιστικές εκδηλώσεις)

• Ατυχήματα που συνέβησαν υπό την επήρεια αλκοόλ ή τοξικών ουσιών

• Η εταιρεία δεν θα προχωρήσει σε αποζημίωση σε περίπτωση που το ποδήλατο βρίσκεται σε ενοικίαση

•Δεν καλύπτεται η Αστική Ευθύνη σε ενοικιαζόμενα ποδήλατα

Διευκρινίσεις

• Η εταιρεία μπορεί να επιλέξει αν θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει το ποδήλατο

Διαδικασία ασφάλισης

• Υπολογισμός της τρέχουσας εμπορικής αξίας το ποδηλάτου • Συμπλήρωση και αποστολή της αίτησης ασφάλισης στην AIG

• Μαζί με την αίτηση θα πρέπει να σταλεί και φωτογραφία του ποδηλάτου

 Καλύπτουμε κάθε τύπου ζημιά που θα υποστεί το ποδήλατό κατά τη χρήση ή τη μεταφορά του και επηρεάζει τη λειτουργία του.

 

Σημαντικά:

 • Μπορούν να ασφαλιστούν και τυχόν μετατροπές/βελτιώσεις ή αξεσουάρ του ποδηλάτου, εφόσον υπάρχουν σχετικά τιμολόγια.
 • Η τρέχουσα αξία του ποδηλάτου υπολογίζεται βάσει τιμολογίων ή σχετικής εκτίμησης και παλαιότητας βάσει του παρακάτω πίνακα:

Ηλικία ποδηλάτου, ανταλλακτικών και βελτιώσεων

Ποσοστό παλαιότητας

0 έως 3 έτη

0%

3 έως 5 έτη

20%

5 έως 7 έτη

30%

7 έως 10 έτη

40%

Πάνω 10 έτη

50%