Ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης λογιστών

Ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης λογιστών

Γνωρίζετε ότι :

 • Λάθη και παραλείψεις στην συμπλήρωση των λογιστικών βιβλίων επιχείρησης οδήγησε στην επιβολή προστίμων
 • Ανεπαρκής έλεγχος βιβλίων μια επιχείρησης οδήγησε σε λάθος εκτίμηση της οικονομικής της κατάστασης με αποτέλεσμα λανθασμένη επιχειρηματική απόφαση από τον πελάτη
 • Ανεπαρκής συμπλήρωση ή παράλειψη υποβολής φορολογικής δήλωσης οδήγησε σε απώλεια επιστροφής φόρου

Τώρα σας καλύπτουμε:

 • Τα έξοδα της αποζημίωσης που κατά νόμο είστε υποχρεωμένοι να καταβάλετε σε τρίτους , λόγω αμέλειας ή παράλειψης, κατά την άσκηση της επαγγελματικής σας δραστηριότητας.
 • Τα έξοδα και τις δαπάνες υπεράσπισης συμπεριλαμβανομένου και του εξώδικου συμβιβασμού.

Οι κίνδυνοι που σας απειλούν είναι πολλοί , π.χ. :

 • Λανθασμένη επαγγελματική συμβουλή
 • Ανεπαρκής γνώση της φορολογικής νομοθεσίας (ειδικότερα τώρα με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο)
 • Λάθη στην τήρηση των λογιστικών βιβλίων
 • Αδυναμία ανακάλυψης απάτης
 • Ανεπαρκής συμπλήρωση ή παράλειψη υποβολής φορολογικών δηλώσεων
 • κ.α.

Τα πλεονεκτήματα του ασφαλιστηρίου συμβολαίου των LLOYD’S είναι :

 • Τα μεγάλα όρια ασφάλισης
 • Η Δυνατότητα αναδρομικής κάλυψης
 • Η Ασφάλιση Ελληνικών και Κυπριακών Εταιριών
 • Η Ασφάλιση φυσικών και νομικών προσώπων
 • Τα Γεωγραφικά όρια , τα οποία περιλαμβάνουν εκτός από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση
 • Η δωσιδικία είναι το Ελληνικό Δίκαιο και αρμόδια τα Ελληνικά δικαστήρια

Η δυνατότητα επέκτασης της κάλυψης και σε περιπτώσεις όπως :

 • Απώλειας εγγράφων
 • Απιστίας υπαλλήλων
 • Παραβίασης απορρήτου
 • Συκοφαντικής δυσφήμισης