Ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης δικηγόρων

Ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης δικηγόρων

Γνωρίζετε ότι :

 • Παράβλεψη προθεσμίας με αποτέλεσμα την απώλεια άσκησης δικαιωμάτων
 • Λάθη στον υπολογισμό των προθεσμιών οδήγησαν σε παραγραφή αδικήματος

Τώρα σας καλύπτουμε:

 • Τα έξοδα της αποζημίωσης που κατά νόμο είστε υποχρεωμένοι να καταβάλετε σε τρίτους , λόγω αμέλειας ή παράλειψης, κατά την άσκηση της επαγγελματικής σας δραστηριότητας.
 • Τα έξοδα και τις δαπάνες υπεράσπισης συμπεριλαμβανομένου και του εξώδικου συμβιβασμού.

Οι κίνδυνοι που σας απειλούν είναι πολλοί , π.χ. :

 • Λανθασμένη επαγγελματική συμβουλή
 • Παράβλεψη προθεσμιών
 • Παραγραφή αδικημάτων
 • Λάθη ή παραλείψεις στην σύνταξη συμβολαίων, μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων
 • Παραλείψεις στην χρησιμοποίηση όλων των νομικών μέσων προς όφελος του πελάτη του καθώς και στην προετοιμασία μιας δικαστικής διαμάχης
 • κ.α.

Τα πλεονεκτήματα του ασφαλιστηρίου συμβολαίου των LLOYD’S είναι :

 • Τα μεγάλα όρια ασφάλισης
 • Η Δυνατότητα αναδρομικής κάλυψης
 • Η Ασφάλιση Ελληνικών και Κυπριακών Εταιριών
 • Η Ασφάλιση φυσικών και νομικών προσώπων
 • Τα Γεωγραφικά όρια , τα οποία περιλαμβάνουν εκτός από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση
 • Η δωσιδικία είναι το Ελληνικό Δίκαιο και αρμόδια τα Ελληνικά δικαστήρια

Η δυνατότητα επέκτασης της κάλυψης και σε περιπτώσεις όπως :

 • Απώλειας εγγράφων
 • Απιστίας υπαλλήλων
 • Παραβίασης απορρήτου
 • Συκοφαντικής δυσφήμισηςΓνωρίζετε ότι :
 • Παράβλεψη προθεσμίας με αποτέλεσμα την απώλεια άσκησης δικαιωμάτων
 • Λάθη στον υπολογισμό των προθεσμιών οδήγησαν σε παραγραφή αδικήματος

Τώρα σας καλύπτουμε:

 • Τα έξοδα της αποζημίωσης που κατά νόμο είστε υποχρεωμένοι να καταβάλετε σε τρίτους , λόγω αμέλειας ή παράλειψης, κατά την άσκηση της επαγγελματικής σας δραστηριότητας.
 • Τα έξοδα και τις δαπάνες υπεράσπισης συμπεριλαμβανομένου και του εξώδικου συμβιβασμού.

Οι κίνδυνοι που σας απειλούν είναι πολλοί , π.χ. :

 • Λανθασμένη επαγγελματική συμβουλή
 • Παράβλεψη προθεσμιών
 • Παραγραφή αδικημάτων
 • Λάθη ή παραλείψεις στην σύνταξη συμβολαίων, μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων
 • Παραλείψεις στην χρησιμοποίηση όλων των νομικών μέσων προς όφελος του πελάτη του καθώς και στην προετοιμασία μιας δικαστικής διαμάχης
 • κ.α.

Τα πλεονεκτήματα του ασφαλιστηρίου συμβολαίου των LLOYD’S είναι :

 • Τα μεγάλα όρια ασφάλισης
 • Η Δυνατότητα αναδρομικής κάλυψης
 • Η Ασφάλιση Ελληνικών και Κυπριακών Εταιριών
 • Η Ασφάλιση φυσικών και νομικών προσώπων
 • Τα Γεωγραφικά όρια , τα οποία περιλαμβάνουν εκτός από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση
 • Η δωσιδικία είναι το Ελληνικό Δίκαιο και αρμόδια τα Ελληνικά δικαστήρια

Η δυνατότητα επέκτασης της κάλυψης και σε περιπτώσεις όπως :

 • Απώλειας εγγράφων
 • Απιστίας υπαλλήλων
 • Παραβίασης απορρήτου
 • Συκοφαντικής δυσφήμισης