Ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης πολ.μηχανικών & αρχιτεκτόνων

Ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης πολ.μηχανικών & αρχιτεκτόνων

Γνωρίζετε ότι :

 • Λάθη και παραλείψεις στα σχέδια για την κατασκευή οικοδομής είχε αποτέλεσμα την κατάρρευσή ενός ορόφου
 • Αρχιτέκτονας ως project manager έργου δεν έλεγξε σωστά τα σχέδια του μηχανικού με αποτέλεσμα πρόβλημα στην στατικότητα του κτιρίου
 • Λάθη και παραλείψεις στη προετοιμασία του φακέλου οδήγησαν στην καθυστέρηση λήψης οικοδομικής άδειας για την κατασκευή ενός εμπορικού κέντρου

Τώρα σας καλύπτουμε:

 • Τα έξοδα της αποζημίωσης που κατά νόμο είστε υποχρεωμένοι να καταβάλετε σε τρίτους , λόγω αμέλειας ή παράλειψης, κατά την άσκηση της επαγγελματικής σας δραστηριότητας.
 • Τα έξοδα και τις δαπάνες υπεράσπισης συμπεριλαμβανομένου και του εξώδικου συμβιβασμού.

Οι κίνδυνοι που σας απειλούν είναι πολλοί , π.χ. :

 • Λανθασμένη προετοιμασία σχεδίων
 • Λάθη στους υπολογισμούς μιας μελέτης
 • Αμέλεια στην επίβλεψη ενός έργου
 • Αδυναμία στην λήψη οικοδομικής άδειας
 • κ.α.

Τα πλεονεκτήματα του ασφαλιστηρίου συμβολαίου των LLOYD’S είναι :

 • Τα μεγάλα όρια ασφάλισης
 • Η Δυνατότητα αναδρομικής κάλυψης
 • Η Ασφάλιση Ελληνικών και Κυπριακών Εταιριών
 • Η Ασφάλιση φυσικών και νομικών προσώπων
 • Τα Γεωγραφικά όρια , τα οποία περιλαμβάνουν εκτός από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση
 • Η δωσιδικία είναι το Ελληνικό Δίκαιο και αρμόδια τα Ελληνικά δικαστήρια

Η δυνατότητα επέκτασης της κάλυψης και σε περιπτώσεις όπως :

 • Απώλειας εγγράφων
 • Απιστίας υπαλλήλων
 • Παραβίασης απορρήτου
 • Συκοφαντικής δυσφήμισης