Συχνές Ερωτήσεις

 • Είναι υποχρεωτική η ασφάλιση του αυτοκινήτου μου;

  Απάντηση: Η ασφάλιση του αυτοκινήτου σύμφωνα με τον νόμο 489/1976 σε συνδυασμό με την Υπουργική Απόφαση 585/78 είναι υποχρεωτική. Σύμφωνα με το νομοθέτη οι υποχρεωτικές ασφαλιστικές καλύψεις είναι οι εξής:

  Η Αστική Ευθύνη Οχήματος είναι υποχρεωτική από το νόμο και αφορά την κάλυψη έναντι τρίτων για σωματικές βλάβες και υλικές ζημίες περιουσίας, για τις οποίες εσείς, μέσω του οχήματός σας, είσαστε υπεύθυνοι ως ιδιοκτήτες ή ως οδηγοί. Επίσης ασφαλισμένοι μαζί σας είναι και οι επιβαίνοντες στο όχημά σας. Οι ελάχιστες από το νόμο υποχρεωτικές καλύψεις είναι:

  • Σωματικές Βλάβες 1.000.000 €
  • Υλικές Ζημίες 1.000.000 €

 • Αν οδηγώ ανασφάλιστο όχημα, ποιες είναι οι κυρώσεις;

  Απάντηση: Οι κυρώσεις που θα έχει κάποιος αν οδηγεί ανασφάλιστο όχημα, σύμφωνα με το Νόμο 489/76 και τον Ν2741/99, Άρθρο 10, παράγραφος 5 ζ.

  1. Αφαίρεση των πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας µε πράξη της Αστυνομικής Αρχής για έναν (1) χρόνο.
  2. Σε περίπτωση πρόκλησης ατυχήματος από όχημα χωρίς το παραπάνω ειδικό σήμα, οι πινακίδες και η άδεια κυκλοφορίας αφαιρούνται για δύο (2) χρόνια και επί υποτροπής για τρία (3) χρόνια. Για την επιστροφή των πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας μετά  την παρέλευση των ανωτέρω περιόδων απαιτείται η προσκόμιση από τον ενδιαφερόμενο του σχετικού σήματος ασφάλισης.
   Σημείωση: Με την παρ. 5 εδ. (vii) άρθρ. 10 Ν. 2741/1999, ορίζεται ότι:
   «Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του κ.ν. 489/1976 εφαρμόζονται αναλογικά και στα αυτοκινούμενα -μηχανήματα έργων, που κυκλοφορούν ανασφάλιστα.» [ (β. απαγόρευση μεταβίβασης του οχήματος ή αλλαγής του κινητήρα του), ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ από την 1 η Ιανουαρίου 2000 µε την παρ. 3 Άρθρο 16 Ν. 2753/1999.]
  3. Χρηματικό πρόστιμο, το οποίο βεβαιώνεται µε πράξη της Αστυνοµικής Αρχής, υπέρ του κατά το άρθρο 16 του κ.ν. 489/1976 Επικουρικού Κεφαλαίου είναι 1.000 ΕΥΡΩ € (Euro) για τα λεωφορεία και τα φορτηγά δημόσιας χρήσης, 500 ΕΥΡΩ € (Euro) για τα επιβατηγά και άλλα οχήματα κάθε φύσης και 250 € (Euro) για τα δίκυκλα. Το παραπάνω χρηματικό πρόστιμο εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Δημόσιας Τάξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια, που είναι αναγκαία για την εφαρμογή της παρούσας Παραγράφου. (δ. απαγόρευση χορήγησης ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας), ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ µε το άρθρο 45 Ν. 2648/1998.

 • Θέλω να ταξιδέψω με το αυτοκίνητό μου στο εξωτερικό. Τι πρέπει να κάνω;

  Απάντηση: Η ασφαλεια σας καλύπτει και στο εξωτερικό με την έκδοση της «Πράσινης Κάρτας». Η πράσινη κάρτα ασφάλισης σας καλύπτει σε όλες τις ξένες χώρες σε περίπτωση ατυχήματος. Πράσινες κάρτες εκδίδονται δωρεάν για όλα τα κράτη-μέλη του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), τα οποία έχουν υπογράψει την Πολυμερή Σύμβαση Εγγυήσεως “Multilateral Guarantee Agreement”.

  Εφόσον ένα αυτοκίνητο περάσει ή σταθμεύσει σε μία από τις παρακάτω χώρες και για οδηγούς άλλης ιθαγένειας πλην της ελληνικής ή χωρών της Ε.Ε., εισπράττονται 25 € για κάθε μήνα (30 ημερολογιακές ημέρες).

  Για οδηγούς με ελληνική ιθαγένεια ή χωρών της Ε.Ε., δεν εισπράττονται ασφάλιστρα.

  Οι χώρες για τις οποίες εισπράττονται ασφάλιστρα είναι οι: Αλβανία, Ανδόρα, Βοσνία – Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Γιουγκοσλαβία, Ιράν, Ιράκ, Ισραήλ, Λευκορωσία, Μαρόκο, Μολδαβία, Ουκρανία, Ρουμανία, Τυνησία, Τουρκία και Π.Γ.Δ.Μ. ( Fyrom ).

  Για την έκδοση μίας πράσινης κάρτας χρειάζονται απαραίτητα το ονοματεπώνυμο του οδηγού και φωτοαντίγραφο του διπλώματος οδήγησης.

 • Πως θα γνωρίζω τους φορολογήσιμους ίππους του οχήματός μου;

  Απάντηση: Δεν χρειάζεται να γνωρίζετε τους φορολογήσιμους ίππους του οχήματός σας. Το μόνο που χρειάζεται να γνωρίζετε είναι τα κυβικά της μηχανής του.

   

  Κυβικά Φορ. Ίπποι Κυβικά Φορ. Ίπποι
  Έως 900 6 2401-2550 17
  901-1050 7 2551-2700 18
  1051-1200 8 2701-2850 19
  1201-1350 9 2851-3000 20
  1351-1500 10 3001-3150 21
  1501-1650 11 3151-3300 22
  1651-1800 12 3301-3450 23
  1801-1950 13 3451-3600 24
  1951-2100 14 3601-3750 25
  2101-2250 15 3751-3900 26
  2251-2400 16

 • Τι κάνω σε περίπτωση ατυχήματος;

  Απάντηση: Καλέστε την Φροντίδα Ατυχήματος από την εταιρία που είστε ασφαλισμένος. Με ένα απλό τηλεφώνημα ένας ειδικός συνεργάτης θα βρίσκεται δίπλα σας για να σας προσφέρει τις υπηρεσίες του και να σας βοηθήσει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, όπως:

  • Να καταγράψει τα στοιχεία των εμπλεκομένων οδηγών, τυχόν μαρτύρων, τις συνθήκες του ατυχήματος και τη σήμανση των οδών.
  • Να φωτογραφήσει τις ζημίες των εμπλεκομένων οχημάτων και να κάνει την ακριβή περιγραφή τους.
  • Να σας βοηθήσει να συμπληρώσετε τη δήλωση ατυχήματος ή το έντυπο του φιλικού διακανονισμού.
  • Να αναλάβει να στείλει όλα τα συγκεντρωμένα στοιχεία όπως τη δήλωση ατυχήματος, το έντυπο του φιλικού διακανονισμού, τις φωτογραφίες κ.τ.λ. στην ασφαλιστική σας Εταιρία.
  • Σε περίπτωση που δεν καλέσετε την φροντίδα ατυχήματος από τον τόπο ατυχήματος η Εταιρία αναλαμβάνει τη φωτογράφηση, την συμπλήρωση και την παραλαβή της δήλωσης ατυχήματος στο χώρο όπου βρίσκεται το όχημα (συνεργείο ή κατοικία) κατόπιν συνεννόησης με το ασφαλιζόμενο.