Παιδί

Πρόγραμμα αποταμιευτικού χαρακτήρα και σας παρέχουν την σιγουριά ενός εγγυημένου κεφαλαίου τότε ακριβώς που θα το χρειαστούν τα παιδιά σας. Το πρόγραμμα εξασφαλίζει την αποταμιεύση για το παιδί σε περίπτωση διαρκούς ολικής ανικανότητας ή θανάτου του συμβαλλομένου.

Για κάθε τέτοια περίπτωση το ασφάλιστρο καταβάλλεται από την εταιρεία και το πρόγραμμα συνεχίζεται κανονικά. Επίσης έχετε την δυνατότητα να ενσωματώσετε στο πρόγραμμα επιπλέον ασφαλιστικές καλύψεις για το παιδί σας προκειμένου να προστατευθεί από τις επιπτώσεις μιας ασθένειας ή ενός ατυχήματος.

 

Παροχές του προγράμματος

Συμπληρωματικές καλύψεις
Η κάλυψη της απαλλαγής πληρωμής ασφαλίστρων σε περίπτωση διαρκούς ολικής ανικανότητας ή θανάτου του συμβαλλομένου είναι υποχρεωτική κάλυψη. Οι καλύψεις υγείας και ατυχημάτων για το παιδί μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα προαιρετικά. Στο πρόγραμμα μπορεί να ενταχθεί προαιρετικά και η κάλυψη μηνιαίας παροχής για το ασφαλισμένο παιδί σε περίπτωση διαρκούς ολικής ανικανότητας ή θανάτου του συμβαλλομένου.