Ασφάλειες Ζωής

Ισόβια Ασφάλιση Ζωής

Εξασφαλίστε για το μέλλον της οικογένειάς σας ισόβια προστασία και επένδυση, διατηρώντας το επίπεδο ζωής που έχετε ήδη δημιουργήσει, εάν εσείς λείψετε από τη ζωή.

Η Ισόβια Ασφάλιση Ζωής προσφέρει άμεσα στους αγαπημένους σας το κεφάλαιο κάλυψης, που έχετε επιλέξει για να τους προστατέψετε, καθώς και τα μερίσματα που έχουν προκύψει από τη συμμετοχή σας στην υπεραπόδοση των επενδυόμενων μαθηματικών αποθεμάτων.

Ο συνδυασμός προστασίας και επένδυσης, που σας παρέχει η Ισόβια Ασφάλιση Ζωής, οδηγεί σε ένα σημαντικό κεφάλαιο που μπορεί να αξιοποιηθεί από την οικογένειά σας καλύπτοντας έτσι ανάγκες πληρωμής φόρου κληρονομιάς, τακτικών ή έκτακτων υποχρεώσεων αλλά και εξασφάλισης της συνέχισης των σπουδών των παιδιών σας.

 

Εσείς μπορείτε να επιλέξετε:

 • ύψος κεφαλαίου κάλυψης
 • σταθερό ή αναπροσαρμοζόμενο κεφάλαιο κάλυψης και ασφαλίστρων
 • ισόβια πληρωμή ασφαλίστρων ή
 • πληρωμή ασφαλίστρων για κάποια έτη

 

Επίσης μετά την πάροδο των τριών πρώτων ασφαλιστικών σας ετών παρέχεται το δικαίωμα:

 • εξαγοράς, εάν βρεθείτε σε κάποια δύσκολη στιγμή
 • ελευθεροποίησης, δηλαδή τη διακοπή περαιτέρω καταβολής ασφαλίστρου και την αντίστοιχη διαμόρφωση μειωμένου ασφαλισμένου κεφαλαίου κάλυψης
 • δανείου, εάν προκύψει τέτοια ανάγκη

 

Σημαντικά πλεονεκτήματα:

 • ισόβια προστασία και επένδυση
 • ισόβια ασφαλισιμότητα
 • χαμηλό κόστος σε σχέση με το ύψος της κάλυψης
 • προσαρμογή του προγράμματος σύμφωνα με τις προσωπικές σας ανάγκες
 • φοροαπαλλαγή των ασφαλίστρων σας σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική νομοθεσία
 • συνδυασμό και με άλλα προγράμματα (Προστασίας, Υγείας, Σύνταξης/Αποταμίευσης) για εσάς και την οικογένειά σας