Ταξιδιωτική ασφάλεια

Τα ταξίδια στο εξωτερικό αποτελούν για πολλούς μέρος της ζωής τους. Αν τα εισιτήρια είναι κλεισμένα από τουριστικό γραφείο το πιο πιθανό είναι να μας παρέχει και την απαραίτητη ταξιδιωτική ασφάλιση η οποία όμως δεν έχει όλες τις καλύψεις. Καλό είναι βέβαια  να ενημερωθούμε για το τι μας παρέχει και αν έχουμε την δυνατότητα να βάλουμε περισσότερες παροχές ή να αυξήσουμε τα ποσά για τις καλύψεις.

Σε περίπτωση όμως που αποφασίσουμε να ταξιδέψουμε συνίσταται να καλύψουμε το ταξίδι μας με μιά ταξιδιωτική ασφάλεια από μία ασφαλιστική εταιρεία. Οι ασφαλιστικές εταιρείες παρέχουν είτε σε ομαδικό είτε σε ατομικό επίπεδο Ταξιδιωτική Ασφάλιση.
 
 

Οι παροχές που παρέχει ένα πρόγραμμα ταξιδιωτικής ασφάλισης είναι οι εξής:

 • Ιατροφαρμακευτικά έξοδα από Ατύχημα ή αιφνίδια Ασθένεια εντός ή εκτός νοσοκομείου.
 • Έξοδα επαναπατρισμού σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν το ταξίδι να συνεχιστεί για λόγους υγείας.
 • Έξοδα υγειονομικής μεταφοράς από το τόπο ενός ατυχήματος, προς το πλησιέστερο νοσοκομείο.
 • Έξοδα για μεταφορά και διαμονή συνοδού σε περίπτωση εισαγωγής σε νοσοκομείο.
 • Έξοδα ακυρωτικών ματαίωσης ή αναβολής ταξιδιού για λόγους υγείας.
 • Αποζημίωση ακυρωτικών σε περίπτωση διακοπής του για λόγους υγείας.
 • Νομική προστασία στο εξωτερικό
 • Κάλυψη της Αστικής Ευθύνης μας για παραβατικές ενέργειες
 • Αποζημίωση για καθυστερημένη παράδοση ή απώλεια αποσκευών.
 • Απώλεια ζωής από ατύχημα
 • Μόνιμη ολική η μερική ανικανότητα
 • Δαπάνες μεταφοράς λόγω ατυχήματος η ασθένειας
 • Πρόωρη επιστροφή λόγω απώλειας ζωής συγγενούς προσώπου η ζημίας στην κατοικία
 • Αποζημίωση λόγω διακοπής του ταξιδιού από ατύχημα η ασθένεια
 • Δαπάνες λόγω καθυστέρησης άφιξης αποσκευών
 • Δαπάνες λόγω καθυστέρησης  αναχώρησης
 • Δαπάνες μεταφοράς σορού από άλλη χώρα
 • Παροχή φροντίδας σε ανήλικα παιδιά
 • Απώλεια αποσκευών
 • Πειρατεία