Σύνταξη

Το πρόγραμμα σας παρέχει ισόβια μηνιαία σύνταξη. Προβλέπει συνέχιση της καταβολής της σύνταξης, στους δικούς σας ανθρώπους, εφόσον και για όσο διάστημα έχετε επιλέξει την εγγυημένη περίοδο καταβολής της σύνταξης.
 
 

Ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΣΑΣ

Λειτουργία και παροχές του προγράμματος

 • Το πρόγραμμα σας παρέχει την δυνατότητα να επιλέξετε:
 • Το ποσό της μηνιαίας σύνταξης με ελάχιστο ποσό τα 100 ευρω.
 • Το χρονικό διάστημα της εγγυημένης περιόδου καταβολής της σύνταξης, στα άτομα που εσείς επιλέγετε
 • Την διάρκεια του προγράμματος με ελάχιστο τα 5 έτη
 • Την ηλικία συνταξιοδότησης η οποία θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση των 50 ετών και μικρότερη ή ίση των 75 ετών.
 • Παρέχονται όλες οι συμπληρωματικές καλύψεις.

 
 

ΕΑΝ ΕΧΕΤΕ ΕΠΙΛΕΞΕΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΕΙ:

 1. Σε περίπτωση επιβίωσης στη λήξη της ασφάλισης.
 2. Iσόβια μηνιαία σύνταξη. Η ηλικία έναρξης καταβολής της σύνταξης ορίζεται από εσάς στην αίτηση ασφάλισης.
 3. Σε περίπτωση θανάτου πριν την ηλικία συνταξιοδότησης σας.
  Επιστροφή των καταβληθέντων ασφάλιστρων – άτοκα – και των μέχρι εκείνη την στιγμή συσσωρευμένων μερισμάτων, στα άτομα που εσείς θα ορίσετε.
 4. Σε περίπτωση θανάτου κατά την διάρκεια της εγγυημένης περιόδου.
 5. Η μηνιαία σύνταξη θα συνεχίσει να καταβάλλεται στους δικαιούχους, μέχρι το τέλος της εγγυημένης περιόδου.
 6. Σε περίπτωση θανάτου μετά την λήξη της εγγυημένης περιόδου.
  Θα σταματήσει άμεσα η καταβολή της μηνιαίας σύνταξης.

 
 

ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΕΠΙΛΕΞΕΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

 1. Σε περίπτωση θανάτου πριν την ηλικία συνταξιοδότησης.
 2. Θα επιστραφούν, στα άτομα που έχετε ορίσει, τα καταβληθέντα ασφάλιστρα άτοκα και τα μέχρι εκείνη την στιγμή συσσωρευμένα μερίσματα.
 3. Σε περίπτωση θανάτου μετά την λήξη της εγγυημένης περιόδου.
  Θα σταματήσει άμεσα η καταβολή της μηνιαίας σύνταξης.