Σκάφος

Λόγω της ιδιομορφίας που έχει το σκάφος αναψυχής, τόσο από την άποψη της κατασκευής του όσο και από αυτήν της χρήσης του, τα ασφαλιστικά μας προγράμματα παρέχουν τη δυνατότητα να καλυφθεί:

Κάθε ζημιά του σκάφους από θαλάσσιους κινδύνους.

Η απώλεια ή ζημιά του σκάφους από κλοπή ή πυρκαγιά μέσα και έξω από τη θάλασσα, από ναυάγιο ή προσάραξη οποιαδήποτε στιγμή και αν συμβούν.

Ο κίνδυνος της Αστικής Ευθύνης του ιδιοκτήτη του σκάφους για ζημιά ή ατύχημα που μπορεί να προκληθεί σε τρίτους ή σε επιβαίνοντες, καθώς και από πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης.

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΛΩΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες των ιδιοκτητών πλωτών μέσων αναψυχής, οι οποίες προκύπτουν από την εφαρμογή του Νόμου Ν.4256/14, παρέχουμε τις προβλεπόμενες καλύψεις ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ για σωματικές βλάβες ή θάνατο, για υλικές ζημιές, καθώς και για πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης.

Δείτε τα φθηνότερα ασφάλιστρα για το σκάφος σας.