Εισόδημα

Απώλεια Εισοδήματος

Εξασφαλίστε το μηνιαίο εισόδημα που χρειάζεστε εάν κάποιο ατύχημα ή ασθένεια σας αναγκάσει να μείνετε προσωρινά μακριά από τη δουλειά σας.

Η εταιρία σε περίπτωση που δεν μπορείτε να ασκήσετε προσωρινά τα επαγγελματικά σας καθήκοντα, σας προσφέρει ένα μηνιαίο εισόδημα, καλύπτοντας έτσι το οικονομικό αντίκτυπο που επιφέρει στον οικογενειακό προγραμματισμό η ανικανότητα για εργασία.
 
 

Εσείς μπορείτε να επιλέξετε:

  • ύψος μηνιαίου εισοδήματος
  • περίοδο αναμονής, την ημέρα δηλαδή από την οποία θέλετε να αρχίζει η πληρωμή του μηνιαίου εισοδήματος σας από ασθένεια (0, 7, 14 ή 30 ημέρες) ή ατύχημα (7, 14, 30 ημέρες)

Εάν νοσηλευθείτε σε νοσοκομείο κατά τη διάρκεια της περιόδου αναμονής και η διάρκεια του χρόνου νοσηλείας είναι τουλάχιστον τρεις ημέρες, τότε η εταιρία  σας καταβάλλει ποσό από την 1η ημέρα της νοσηλείας.
 
 

Σημαντικά πλεονεκτήματα:

  • προσαρμογή της κάλυψης σύμφωνα με τα προσωπικά σας δεδομένα
  • συνδυασμό και με άλλα προγράμματα (Προστασίας, Υγείας, Σύνταξης/Αποταμίευσης) για εσάς και την οικογένειά σας