Αποταμίευση

Προγράμματα τύπου Unit Linked, που διακρίνονται μεταξύ τους ως προς το βαθμό ισορροπίας μεταξύ του ασφαλιστικού και του αποταμιευτικού σκέλους, που είναι και τα κύρια συστατικά τους.
 
 

Λειτουργία του προγράμματος – Παροχές:

Με τα ασφάλιστρα που καταβάλλεται αγοράζονται μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «Unit Linked». Τα μερίδια αυτά πιστώνονται στον ατομικό σας Λογαριασμό μεριδίων, ο οποίος αποτελεί το επενδυτικό σκέλος του προγράμματος.
Με την έναρξη της συνταξιοδότησης, η εταιρια σας καταβάλλει την Αξία των Μεριδίων που θα έχουν συσσωρευτεί μέχρι εκείνη τη χρονική στιγμή στον ατομικό σας Λογαριασμό, με όποιον από τους παρακάτω τρόπους εσείς επιλέξετε:

  • Με τη μορφή ενός Εφάπαξ ποσού
  • Σε τμηματικές δόσεις (προκαθορισμένες και μη)
  • Με τη μορφή Ισόβιας Μηνιαίας Σύνταξης που μπορεί μάλιστα και να μεταβιβάζεται σε άλλο άτομο (π.χ. σύζυγο) μετά την αποβίωση του συνταξιοδοτούμενου – ασφαλισμένου
  • Συνδυασμό των ανωτέρω (Εφάπαξ και Σύνταξη)

Επιπρόσθετα, ένα μικρό μέρος των καταβαλλόμενων ασφαλίστρων καλύπτει το κόστος της κάλυψης Ζωής με την οποία συνδέεται το ασφαλιστικό σκέλος του προγράμματος σας.
Το ασφαλιστικό σκέλος παρέχει επιπλέον προστασία για την περίπτωση που αποβιώσετε πριν την έναρξη της συνταξιοδοτήσεώς σας. Πιο συγκεκριμένα, στην περίπτωση αυτή, η εταιρία καταβάλλει στους δικαιούχους σας, αθροιστικά, τα παρακάτω ποσά:

  • Την αξία των εν τω μεταξύ συσσωρευθέντων μεριδίων και
  • Το κεφάλαιο κάλυψης

 
 

Ευελιξία στα ασφάλιστρα

Με την έναρξη της ασφαλίσεώς σας, επιλέγετε ελεύθερα το ύψος του ετήσιου ασφαλίστρου που θα καταβάλλετε για το πρόγραμμα Unit Linked που έχετε επιλέξει σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Ταυτόχρονα, επιλέγετε το ύψος της ετήσιας αναπροσαρμογής του αρχικού ασφαλίστρου.
 
 

Επιπρόσθετα, σε όλη τη διάρκεια ασφάλισης έχετε τη δυνατότητα:

  • Ενίσχυσης των αποταμιεύσεων και κατ’ επέκταση των συνταξιοδοτικών σας παροχών, καταβάλλοντας συμπληρωματικά έκτακτα ποσά, όποτε κι αν βέβαια, έχετε την ανάλογη οικονομική δυνατότητα
  • Αναστολής των αποταμιεύσεων σας, σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο αδυνατείτε για κάποιο χρονικό διάστημα να εξοφλήσετε κάποιες δόσεις ασφαλίστρων

 
 

Φορολογική ελάφρυνση

Τα ασφάλιστρα που πληρώνονται κάθε χρόνο εκπίπτουν, βάσει της εκάστοτε ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας, από το φορολογητέο σας εισόδημα.