Ασφάλειες - Ιδιώτες

Στην εταιρία μας έχουμε τη δυνατότητα να σχεδιάσουμε μαζί σας μια ολοκληρωμένη πρόταση προστασίας της οικογένειάς σας και του εισοδήματός σας, ακριβώς στα μέτρα σας και σύμφωνα με τις δικές σας ιδιαίτερες ανάγκες και δεδομένα. Με νέα προγράμματα στα οποία καλύπτονται η ασθένεια, τα ατυχήματα, η τρίτη ηλικία, η ανεργία, ο φόρος κληρονομιάς, η φωτιά, ο σεισμός και κάθε άλλος κίνδυνος που απειλεί το εισόδημα, την οικογένεια, την περιουσία και την ποιότητα ζωής των ασφαλισμένων μας.