Ομαδικές Ασφαλίσεις

Η καρδιά της Επιχείρησης είναι οι άνθρωποί που την απαρτίζουν. Η μέριμνα για ομαδική ασφάλιση είναι εγγύηση για την ίδια την επιχείρηση αφού αγκαλιάζει χωρίς διακρίσεις όλους τους ανθρώπους της. Με την κάλυψη της ομαδικής ασφάλισης οι εργαζόμενοι ατενίζουν με αισιοδοξία το μέλλον τους στην επιχείρηση, γεγονός που αποδεδειγμένα τους κάνει πιο παραγωγικούς. Η οποιαδήποτε αύξηση καλυτερεύει απλώς το σήμερα ενώ δίνει στον εργαζόμενο τη δυνατότητα να αποκτήσει περισσότερα αγαθά. Η ομαδική ασφάλιση όμως καλυτερεύει το σήμερα και το αύριο ενώ δίνει στον εργαζόμενο τη δυνατότητα να αποκτήσει τη σιγουριά, την ηρεμία, το αίσθημα ασφάλειας. Τελος τα ασφαλιστρα θεωρούνται παραγωγικά έξοδα της επιχειρήσεως και εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα έως των 1,500 Euro ανά εργαζόμενο, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσια. (αρ.9 παρ.2 N.3296/2004)

 

  • Η Ομαδική Ασφάλιση καλύπτει τον εργαζόμενο όλο το 24ωρο με:
  • Ασφάλιση Ζωής και Αναπηρίας
  • Ασφάλιση Ατυχημάτων
  • Ασφάλιση Εισοδήματος από Ανικανότητα για εργασία
  • Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη από οποιαδήποτε αιτία
  • Πρωτοβάθμια Περίθαλψη
  • Νοσοκομειακή Περίθαλψη στην Ελλάδα και το ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
  • Ταξιδιωτική Βοήθεια
  • Ειδικά προγράμματα ασφάλισης δανειοληπτών, κατόχων πιστωτικών καρτών κτλ.
  • Πρόσθετη σύνταξη ή εφάπαξ

 

Επιπλέον η Ομαδική Ασφάλιση μπορεί να καλύψει τις οικογένειες των εργαζόμενων και φυσικά τον ίδιο τον επιχειρηματία.