Μηχανικές Βλάβες

Εξασφαλίστε τα μηχανήματα της επιχείρησής σας για εσωτερικές ζημίες που οφείλονται σε οποιαδήποτε απρόβλεπτη και αιφνίδια αιτία, όπως:

  • φυσική έκρηξη
  • ελαττώματα χύτευσης και υλικών
  • βραχυκύκλωμα κ.α.