Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός

Εξασφαλίστε τα ηλεκτρονικά συστήματα (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τηλεφωνικά κέντρα, φωτοτυπικά κ.α.) της επιχείρησής σας κατά παντός κινδύνου, δηλαδή για απρόβλεπτες και αιφνίδιες ζημίες που τα επηρεάζουν άμεσα, όπως ενδεικτικά:

  • φωτιά
  • νερό
  • λάθη χειρισμού
  • κλοπή εξαιτίας διάρρηξης κ.α.