Ασφάλιση Χρημάτων

Καλύπτονται οι οικονομικές απώλειες που μπορεί να υποστεί η επιχείρηση σας και προέρχονται από κλοπές, ληστείες ή δόλιες πράξεις υπαλλήλων. Πιο αναλυτικά με την ασφάλιση χρημάτων καλύπτεστε για:

  • την απώλεια μετρητών και επιταγών, κατά τη μεταφορά τους από υπαλλήλους σας, συνεπεία κλοπής/ληστείας (hold-up) με άσκηση απειλής ή/και βίας
  • την απώλεια χρημάτων (μετρητών, επιταγών και λοιπών τίτλων αξιών) φυλασσομένων εντός χρηματοκιβωτίων, συνεπεία κλοπής που έγινε μετά από διάρρηξη του χρηματοκιβωτίου και/ή ληστείας (hold-up) με άσκηση απειλής ή/και βίας
  • την απώλεια χρημάτων που βρίσκονται εντός ταμείων, κατά τη διάρκεια των εργάσιμων ωρών, συνεπεία ληστείας που έγινε μετά από φόνο ή βιαιοπραγία σε βάρος των υπαλλήλων
  • απώλειες ή ζημίες που θα προκύψουν από υπεξαίρεση, κατάχρηση, πλαστογραφία, που θα γίνουν από υπαλλήλους που βρίσκονται υπό την εργοδοσία σας