Ασφάλειες Μεταφορών

Εξασφαλίστε τα διακινούμενα εμπορεύματα σας, με κάθε αναγνωρισμένο μεταφορικό μέσο, κατά οποιασδήποτε φυσικής ζημίας ή απώλειας, διαλέγοντας κάποια από τις παρακάτω Ρήτρες :

 • Institute Cargo Clause (Α)
 • Institute Cargo Clause (B)
 • Institute Cargo Clause (C)

Καθώς και με τις συμπληρωματικές Ρήτρες Πολέμου ή/και Στάσεων – Απεργιών με συμπληρωματικό ασφάλιστρο.

Institute Cargo Clause (A)

Η Ρήτρα αυτή καλύπτει απώλεια ή ζημία σας απόοποιαδήποτε ζημία που δεν εξαιρείται ονομαστικά.

Institute Cargo Clause (B)

Η Ρήτρα αυτή καλύπτει απώλεια ή ζημία σας από:

 • Πυρκαϊά ή έκρηξη
 • Προσάραξη, πρόσκρουση, βύθιση ή ανατροπή του πλοίου ή πλωτού μέσου
 • Ανατροπή ή εκτροχίαση του χερσαίου μεταφορικού μέσου
 • Σύγκρουση ή επαφή του πλοίου, πλωτού μέσου ή οχήματος με οποιοδήποτε εξωτερικό αντικείμενο πλην ύδατος
 • Εκφόρτωση του φορτίου σε λιμάνι κινδύνου
 • Γενική αβαρία
 • Απόρριψη των εμπορευμάτων στη θάλασσα ή αρπαγή των από κύματα
 • Σεισμό, ηφαιστιογενή έκρηξη ή κεραυνό
 • Είσοδο υδάτων στο πλοίο ή πλωτό μέσο μεταφορικό μέσο, κοντέινερ, ξυλοκιβώτιο ή τόπο αποθήκευσης
 • Ολική απώλεια δέματος απολεσθέντος στην θάλασσα ή πεσόντος κατά την φορτοεκφόρτωση

Institute Cargo Clause (C)

Η Ρήτρα αυτή καλύπτει απώλεια ή ζημία σας από:

 • Πυρκαϊά ή έκρηξη
 • Προσάραξη, πρόσκρουση, βύθιση ή ανατροπή του πλοίου ή πλωτού μέσου
 • Ανατροπή ή εκτροχίαση του χερσαίου μεταφορικού μέσου
 • Σύγκρουση ή επαφή του πλοίου, πλωτού μέσου ή οχήματος
 • Εκφόρτωση του φορτίου σε λιμάνι κινδύνου
 • Γενική αβαρία

 

Επιπλέον, η εταιρία καλύπτει την Αστική Ευθύνη Μεταφορέα και Διαμεταφορέα σύμφωνα με τους όρους των Διεθνών Συμβάσεων που ισχύουν για τις άμεσες υλικές ζημιές ή απώλειες που προκαλούνται στα μεταφερόμενα εμπορεύματα.Απόρριψη των εμπορευμάτων στη θάλασσα<