Ασφάλεια Προϊόντων

Ακόμα και αν στην επιχείρησή σας εφαρμόζετε ένα άριστο σύστημα ποιοτικού ελέγχου, η πιθανότητα να φτάσει στον καταναλωτή ένα ελαττωματικό σας προϊόν, είναι πάντα υπαρκτή γεγονός που μπορεί να ανατρέψει την εικόνα που, με πολύ κόπο, έχετε φτιάξει μέχρι σήμερα στην αγορά.

Με την Αστική Ευθύνη ελλατωματικών προϊόντων καλύπτεστε για την Αστική σας Ευθύνη έναντι αξιώσεων Τρίτων για σωματικές βλάβες / θάνατο ή / και υλικές ζημιές , οι οποίες θα προκύψουν από ή σε σχέση με οποιοδήποτε ελάττωμα των καλυπτόμενων προϊόντων που διαθέσατε ως “παραγωγός” μέσα στα πλαίσια της εμπορικής σας δραστηριότητας.

Παραγωγός, σύμφωνα με το Νόμο θεωρείται:

 • ο κατασκευαστής τελικού προϊόντος, πρώτης ύλης ή συστατικού
 • όποιος επιθέτει στο προϊόν
  -επωνυμία
  -σήμα, ή
  -άλλο διακριτικό γνώρισμα
 • ο εισαγωγέας
 • κάθε τελικός προμηθευτής

 
 

Απαραίτητα στοιχεία για την εκτίμηση του κινδύνου:

 • το είδος και η φύση του προϊόντος
 • οι πρώτες ύλες και τα συστατικά εν γένει του προϊόντος στις περιπτώσεις σύνθετων προϊόντων
 • o κύκλος εργασιών της επιχείρησης
 • ποιοί είναι οι προμηθευτές των πρώτων υλών ή των συστατικών
 • η επιχειρηματική δραστηριότητα του Ασφαλιζομένου, ως παραγωγού, εισαγωγέα ή προμηθευτή
 • η παραγωγική διαδικασία και οι μηχανισμοί ελέγχου
 • οι δραστηριότητες της επιχείρησης και η στελέχωσή της
 • τα γεωγραφικά όρια διανομής
 • τα αιτούμενα όρια αποζημίωσης