Έργα Τέχνης

Ένα έργο τέχνης αποτελεί αντικείμενο υψίστης σημασίας για τον ιδιοκτήτη του καθώς αποτελεί σημαντικό μέρος της ιστορίας και του πολιτισμού μας. Για το λόγο αυτό η διαφύλαξη και η ασφάλεια ενός πίνακα, γλυπτού ή κάποιου εκθέματος είναι απαραίτητες.

Με απόλυτη υπευθυνότητα μπορούμε να εγγυηθούμε την “θωράκιση” που εσείς απαιτείτε για την συλλογή σας κατά την παραμονή στο χώρο καθώς και κατά την της σε έναν άλλο.

Η τεχνογνωσία που διαθέτουμε μας καθιστά ικανούς να διακρίνουμε την ξεχωριστή ανάγκη ασφαλιστικής προστασίας κάθε έργου τέχνης υπό διαφορετικές συνθήκες.