Ασφάλεια σπιτιού

Ασφάλεια σπιτιού

Ασφάλεια σπιτιού και ασφάλεια δανείου.

Γνωρίζετε αν το ασφαλιστήριο συμβόλαιο σας καλύπτει την περίπτωση που μεταδώσετε φωτιά σε τρίτους (π.χ. στο άνω διαμέρισμα, στη διπλανή κατοικία, στο δημόσιο χώρο);

Γνωρίζετε αν η τράπεζα, που σας έδωσε το στεγαστικό δάνειο, έχει προβλέψει γι’ αυτό;

Γνωρίζετε ότι το κόστος αποζημίωσης από φωτιά σε περιουσίες τρίτων ξεπερνά πολλές φορές την εμπορική αξία του ακινήτου σας;

Η απάντηση βρίσκεται σε ένα συμβόλαιο κατοικίας των 

Η εταιρία μας ΠΑΠΑΝΑΓΝΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ δημιούργησε ένα ειδικό ασφαλιστικό πρόγραμμα με περισσότερες καλύψεις και χαμηλό ασφάλιστρο.

Σχεδιάσθηκε ειδικά για εσάς, που έχετε αποκτήσει σπίτι μέσω τραπεζικού δανείου και με αποκλειστικό σκοπό την πληρέστερη κάλυψη της περιουσίας σας αλλά και την οικονομία των χρημάτων σας.

Το πρόγραμμα ασφάλισης στεγαστικού δανείου– κατοικίας περιλαμβάνει τις βασικές καλύψεις:

 1. Φωτιά, φωτιά από δάσος, κεραυνό, έκρηξη, καπνό
 2. Πρόσκρουση οχήματος
 3. Πτώση αεροσκάφους
 4. Βραχυκύκλωμα μέχρι € 3.000
 5. Στάσεις, απεργίες, τρομοκρατικές ενέργειες, κακόβουλες πράξεις
 6. Σεισμό

και επιπλέον με το ίδιο κόστος ασφαλίστρου:

 1. Ζημιές στο κτίριο από κλοπή ή απόπειρα κλοπής μέχρι € 2.000
 2. Απομάκρυνση συντριμμάτων μέχρι € 3.000
 3. Θραύση καθρεπτών και κρυστάλλων μέχρι € 3.000
 4. Έξοδα μετακόμισης, μεταστέγασης λόγω επέλευσης καλυπτομένου κινδύνου μέχρι € 5.000
 5. Απώλεια ενοικίων λόγω επέλευσης καλυπτομένου κινδύνου μέχρι € 5.000

Αστική ευθύνη έναντι τρίτων μέχρι € 1.000.000 ανά περίπτωση και Οικογενειακή αστική ευθύνη έναντι τρίτων μέχρι € 1.000.000 ανά περίπτωση. (Σε όλες τις περιπτώσεις στην ασφάλιση αστικής ευθύνης συμπεριλαμβανομένης και της οικογενειακής, το ανώτατο συνολικό όριο κάλυψης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του € 1.000.000)

Απαλλαγές

Βραχυκύκλωμα  : € 150

Σεισμός                : € 2% του ασφαλισμένου κεφαλαίου με ελάχιστο τα € 2.000

 

Ασφάλιστρα :

Ποσοστό Μεικτού Ασφαλίστρου: € 1,20 ανά € 1.000 ασφαλιζομένου κεφαλαίου

Παράδειγμα : ύψος δανείου 100.000€ Χ 1,20 € = 120€ ετήσιο ασφάλιστρο για το συμβόλαιο πυρός που σας ζητάει η τράπεζα.

Καλέστε μας τώρα στο τηλ. 2108974944-5 και άμεσα θα έχετε την βεβαίωση ασφαλιστικής κάλυψης του σπιτιού σας.