Χρηματοδότηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

Εάν είστε επιχειρηματίας ή ελεύθερος επαγγελματίας με δραστηριότητα στο εμπόριο και στην παροχή υπηρεσιών, με τζίρο έως € 2.500.000 και χρειάζεστε χρήματα για να αντιμετωπίσετε μια απρόσμενη ανάγκη ή ευκαιρία, όπως:

 • Να αγοράσετε τον «αέρα» ενός καταστήματος
 • Να αγοράσετε τον επαγγελματικό σας εξοπλισμό
 • Να αγοράσετε εξοπλισμό χωρίς Τιμολόγιο
 • Να εξοφλήσετε την Εφορία
 • Να κάνετε ανακαίνιση του επαγγελματικού σας χώρου χωρίς αποδείξεις

 

ή επιθυμείτε να μπορείτε να καλύπτετε ανάγκες που επαναλαμβάνονται συχνά, όπως:

 • Κάλυψη λειτουργικών εξόδων
 • Αγορά εμπορευμάτων
 • Εξόφληση προμηθευτών

 

Αν πάλι θέλετε απλά να είστε σε θέση:

 • Να αυξήσετε τη ρευστότητά σας
 • Να πετυχαίνετε καλύτερες τιμές αγοράς πληρώνοντας με μετρητά
 • Να αντιμετωπίσετε την περιοδικότητα της δουλειάς σας

 

Τότε η εταιρία σε συνεργασία με την EFG Eurobank Ergasias είναι κοντά σας για να προσφέρει λύσεις μέσα από όλο το φάσμα των προγραμμάτων Κεφαλαίων Κίνησης, δηλαδή:

 • Τοκοχρεωλυτικά, με σταθερή μηνιαία δόση και διάρκεια αποπληρωμής
 • Πιστωτικά Όρια, για να κινείτε το λογαριασμό σας σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

 
 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Εάν είστε επιχειρηματίας ή ελεύθερος επαγγελματίας με δραστηριότητα στο εμπόριο και στην παροχή Υπηρεσιών, με τζίρο έως € 2.500.000 και χρειάζεστε χρήματα για αγορά ή αντικατάσταση:

 • Του Εξοπλισμού του Επαγγελματικού σας χώρου
 • Του Επαγγελματικού Αυτοκινήτου σας
 • Ενός απαραίτητου μηχανήματος για τη δραστηριότητά σας
 • Άδειας ταξί, Φορτηγού Δ.Χ.
 • μεγάλη διάρκεια αποπληρωμής, έως 20 χρόνια
 • χωρίς επιβάρυνση προεξόφλησης
 • με χρηματοδότηση έως 100% της καθαρής αξίας του εξοπλισμού

 
 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ

Εάν είστε επιχειρηματίας ή ελεύθερος επαγγελματίας με δραστηριότητα στο εμπόριο και στην παροχή υπηρεσιών, με τζίρο έως € 2.500.000 και χρειάζεστε χρήματα για:

 • Αγορά ή Κατασκευή καταστήματος ή γραφείου
 • Αγορά ημιτελών ακινήτων
 • Αγορά οικοπέδου για ανέγερση Επαγγελματικής Στέγης
 • Επισκευή του καταστήματός σας, ακόμα και αν αυτό είναι μισθωμένο
 • Ανακαίνιση της βιτρίνας σας; καταστημάτων λιανικής
 • Διαμόρφωση των εσωτερικών χώρων του καταστήματος ή του γραφείου σας
 • Μεγάλη διάρκεια αποπληρωμής, μέχρι και 25 χρόνια
 • Πολύ υψηλή χρηματοδότηση, μέχρι και 120% του κόστους αγοράς, κατασκευής, ανακαίνισης

 
 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Δικαιολογητικά για οικονομική προέγκριση

 • Αίτηση επαγγελματικού δανείου πλήρως συμπληρωμένη (έντυπο Τράπεζας)
 • Πρόταση πιστοδότησης (έντυπο Τράπεζας)

 

Ατομικές Επιχειρήσεις – Ελέυθεροι Επαγγελματίες

 • Εκκαθαριστικό της εφορίας και Ε3 των 2 τελευταίων ετών
 • Περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ τρέχοντος έτους και τις αντίστοιχες του προηγούμενου έτους (εκτός γιατρών / δικηγόρων
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Φορολογική δήλωση ακινήτου (Ε9)

 

Βιβλία Β΄ κατηγορίας (Ο.Ε. / Ε.Ε)

 • Ε3 2 τελευταίων ετών
 • Περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ τρέχοντος έτους και τις ανίστοιχες του προηγούμενου έτους (εκτός γιατρών / δικηγόρων)
 • Νομιμοποιητικά έγγραφα της εταιρίας
 • Φωτοτυπία ταυτότητας νομίμων εκπροσώπων

 

Βιβλία Γ΄ κατηγορίας (Ε.Π.Ε. / Α.Ε. κλπ)

 • Ισολογισμοί 3 τελευταίων ετών
 • Πρόσφατο ισοζύγιο και το αντίστοιχο του προηγούμενου έτους
 • Νομιμοποιητικά έγγραφα της εταιρίας
 • Φωτοτυπία ταυτότητας νομίμων εκπροσώπων εταιρίας

 

Επιπλέον για επαγγελματική στέγη ή για δάνειο με προσημείωση

 • Φωτοτυπία τίτλου ιδιοκτησίας ακινήτου
 • Κτηματογραφικό Απόσπασμα (για δικαστική χρήση), για τις περιοχές που έχουν υπαχθεί στο Α΄, Β΄, Γ΄, πρόγραμμα Εθνικού Κτηματολογίου
 • Τοπογραφικό
 • Φωτοτυπία οικοδομικής άδειας
 • Σχέδια κατόψεων

 

Ανακαίνιση επαγγελματικής στέγης

 • Κάτοψη ακινήτου που θα ανακαινισθεί (εφόσον απαιτείται)
 • Μισθωτήριο Συμβόλαιο (σε περίπτωση μισθωμένης επαγγελματικής στέγης)
 • Προϋπολογισμός εργασιών (έντυπο Τράπεζας)

 

Επιπλέον για επαγγελματικό εξοπλισμό

 • Προτιμολόγιο ή προσφορά αγοράς εξοπλισμού (για την έγκριση του δανείου)
 • Ανεξόφλητο τιμολόγιο (για την εκταμίευση του δανείου)

 

Εγγυητής (αν απαιτείται) – Μέτοχοι Εταίροι

 • Έντυπο εγγυητή επαγγελματικού δανείου (έντυπο Τράπεζας)
 • Φωτοτυπία Ταυτότητας
 • Εκκαθαριστικό της εφορίας των 2 τελευταίων ετών
 • Φορολογική δήλωση ακινήτου περιουσίας (Ε9)

 

Σημείωση: Μετά την έγκριση και προ της εκταμίευσης απαιτείται ασφαλιστική ενημερότητα από το ΙΚΑ.